KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu bilgilendirme formu, NEF VAKFI’nın yürüttüğü sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları kapsamında, Vakfa mali ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuruda bulunan adayların, vakfa ayni ya da nakdi bağışta bulunan kişilerin vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin vakıf tarafından elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ( “KVK” ) kapsamında, kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Nef Vakfı ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda, Vakfımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin, muhafaza edilip işlenebilecek ve 3. kişilere transfer edilebilecek olması nedeniyle, 6698 Sayılı Yasa kapsamında kişisel veri sahibi olarak şahsınıza tanınan haklar şu şekildedir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Vakfımıza iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.nefvakfi.org adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Sultan selim mah. Hümeyra sok. B Blok No:7/8 Kağıthane / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu inancı ile hareket edilecek olup, paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğru ve güvenilirliği şahsınızın sorumluluğundadır. Vakfımız ile paylaşmış oldunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde ise, Vakfımızın bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumluluğunuz söz konusu olacaktır.

Vakfımızın KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.